Ondanks de grote zorg en aandacht die wij steken in Ledershop.be, kan het soms voorkomen dat informatie die wij gepubliceerd hebben onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op Ledershop.be wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen zonder enige kennisgeving en per onmiddellijke ingang worden aangebracht.

Links naar andere websites

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Ledershop.be behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Linken naar Ledershop.be

Links plaatsen naar Ledershop.be is toegestaan op de voorwaarde dat dit de goede naam van Lederstore niet aantast. Tevens mogen deze links niet de suggestie wekken dat Lederstore toestemming verleende waar dat niet het geval is.

Auteursrechten

Op de inhoud van de website van Ledershop.be, haar logo en beeldmerk rusten auteursrechten. Deze pagina's en bijhorende inhoud behoren tot Ledershop.be toe. Niets van Ledershop.be en haar webpagina´s mag verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of opgeslagen worden, in enige vorm of wijze, hetzij, mechanisch, elektronisch, middels fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ledershop.be

Als je vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.